Jak budować poczucie własnej wartości wśród dzieci?

2607 students

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:
👉 o podstawach Pozytywnej Dyscypliny – jej narzędziach, metodach, podejściu
👉 czym jest poczucie własnej wartości
👉 jak budować u dzieci takie kompetencje jak odporność psychiczna czy pewność siebie
👉 jak ważne jest empatyczne podejście do drugiej osoby, umiejętność słuchania i bycie w relacji
👉 o istocie rozumienia przyczyn zachowań u dzieci i koncentrowaniu się na rozwiązaniach
👉 o błędach jako doskonałych okazjach do nauki
👉 odpowiednio wyrażona wdzięczność, docenianie oraz motywacja mają ogromną moc

Nauczyciel

23.40zł