Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego sklep.aleefrajda.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) z późniejszymi zmianami z późniejszymi zmianami.
  II. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Manufaktura Szkoleń Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku adres: UL. Wołczyńska 30, 46-200 Kluczbork wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod nr 0000992779 adres poczty elektronicznej: kontakt@aleefrajda.pl (dalej: Administrator).
  III. Cel zbierania danych osobowych
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  – o rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
  – o umożliwienia logowania do Serwisu,
  – o realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
  – o komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
  -o wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  -o prowadzenia systemu komentarzy,
  -o świadczenia usług społecznościowych,
  -o promocji oferty Administratora,
  -o marketingu, remarketingu, afiliacji,
  -o personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
  -o działań analitycznych i statystycznych,
  -o windykacji należności,
  -o ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
  IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
  V. Okres przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
  W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).
  VI. Udostępnianie danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  VII. Prawa Użytkowników
 3. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 4. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres ul.Wołczyńska 30, 46-200 Kluczbork
 5. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 6. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
  VIII. Pliki cookies
 7. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 8. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 9. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 10. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 11. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.
  X. Postanowienia końcowe
 12. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 13. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Shopping Cart