Propozycje szkoleń Pozytywnej Dyscypliny:

MEGA PAKIET
Pozytywnej Dyscypliny

Otrzymasz 6 nagrań szkoleń wraz z 6 certyfikatami. Dodatkowo załączone w wersji .pdf

WORKBOOK x6, które pomogą wprowadzić Ci nabytą wiedzę w praktyce i plakat podsumowujący ważne informacje szkoleniowe!

Co znajdziesz w środku?

Szkolenie: Przyczyny niegrzecznych zachowań wśród dzieci 

Podczas szkolenia poznasz techniki budowania zdrowych relacji z najmłodszymi oraz sposoby kształtowania ich postaw i zachowań. Dowiesz się, dlaczego błędy są okazją do nauki, a nie powodem do kar, oraz jak wspierać rozwój dzieci poprzez konstruktywne reakcje na ich zachowanie. Szkolenie pomoże zrozumieć, że niegrzeczne zachowania mogą być wynikiem różnych czynników.

W pakiecie otrzymasz certyfikat, dostęp do godzinnego nagrania wraz z sesją pytań i odpowiedzi, plakat oraz workbook.

Szkolenie: Emocje u dzieci

Podczas szkolenia dowiesz się, jak kształtować empatię u dzieci, jak rozpoznawać podstawowe emocje takie jak radość, smutek, strach i złość.
Będziesz miał okazję zapoznać się z budową mózgu dziecka oraz zrozumieć, jak działają różne obszary mózgu związane z emocjami.

W pakiecie otrzymasz certyfikat, dostęp do godzinnego nagrania wraz z sesją pytań i odpowiedzi oraz workbook.

Szkolenie: Kary i nagrody – skuteczność systemów motywacyjnych

Podczas szkolenia dowiesz się, że chociaż kary i nagrody mogą przynieść szybkie rezultaty na krótką metę, to w dłuższej perspektywie mogą przynosić negatywne skutki.
Dowiesz się dlaczego kary i nagrody prowadzą do braku szacunku i motywacji u dzieci, jakie są alternatywne metody motywacji oraz jak budować zdrowe relacje oparte na zrozumieniu i szacunku. Zobaczysz  jak zachęcać dzieci do samodzielnego podejmowania odpowiedzialności oraz jak wspierać ich rozwój emocjonalny i społeczny.

W pakiecie otrzymasz certyfikat, dostęp do godzinnego nagrania wraz z sesją pytań i odpowiedzi oraz workbook.

Szkolenie: Jak wprowadzać Pozytywną Dyscyplinę w przedszkolu

Podczas szkolenia  odkryjesz techniki budowania zdrowych relacji z dziećmi oraz sposoby, jak kształtować ich postawy i zachowania. Dowiesz się, dlaczego błędy są okazją do nauki, a nie powodem do kar, oraz jak wspierać rozwój dzieci poprzez konstruktywne reakcje na ich zachowanie.

W pakiecie otrzymasz certyfikat, dostęp do godzinnego nagrania wraz z sesją pytań i odpowiedzi oraz workbook.

Szkolenie: Złość pod kontrolą

 Szkolenie to uświadamia, jak ważne jest w pierwszej kolejności zadbanie o siebie, swoje emocje i potrzeby, by móc skutecznie i empatycznie zająć potrzebami i uczuciami innych – przedszkolaków, uczniów, wychowanków.

W pakiecie otrzymasz certyfikat, dostęp do godzinnego nagrania wraz z sesją pytań i odpowiedzi, prezentacje oraz plakat.

Szkolenie: Jak być nauczycielem asertywnym i życzliwym jednocześnie

Podczas szkolenia dowiesz się, jak znaleźć równowagę między uprzejmością a stanowczością, by skutecznie zarządzać grupą dzieci. Zrozumiesz jak być asertywnym w wyrażaniu swoich oczekiwań i granic, jednocześnie pozostając życzliwym i empatycznym wobec dzieci.  Nauczysz się budować relacje z dziećmi oparte na zaufaniu i szacunku.

W pakiecie otrzymasz certyfikat, dostęp do godzinnego nagrania wraz z sesją pytań i odpowiedzi oraz workbook.

BONUS

Dodatkowe szkolenie: Jak zachęcać przedszkolaki do współpracy ?

( dostęp do 1h nagranie szkolenia)

MINI PAKIET
Pozytywnej Dyscypliny

Otrzymasz 3 nagrania szkoleń wraz z 3 certyfikatami. Dodatkowo załączone w wersji .pdf

WORKBOOK x3, które pomogą wprowadzić Ci nabytą wiedzę w praktyce

Co znajdziesz w środku?

Szkolenie: Przyczyny niegrzecznych zachowań wśród dzieci 

Podczas szkolenia poznasz techniki budowania zdrowych relacji z najmłodszymi oraz sposoby kształtowania ich postaw i zachowań. Dowiesz się, dlaczego błędy są okazją do nauki, a nie powodem do kar, oraz jak wspierać rozwój dzieci poprzez konstruktywne reakcje na ich zachowanie. Szkolenie pomoże zrozumieć, że niegrzeczne zachowania mogą być wynikiem różnych czynników.

W pakiecie otrzymasz certyfikat, dostęp do godzinnego nagrania wraz z sesją pytań i odpowiedzi, plakat oraz workbook.

Szkolenie: Emocje u dzieci

Podczas szkolenia dowiesz się, jak kształtować empatię u dzieci, jak rozpoznawać podstawowe emocje takie jak radość, smutek, strach i złość.
Będziesz miał okazję zapoznać się z budową mózgu dziecka oraz zrozumieć, jak działają różne obszary mózgu związane z emocjami.

W pakiecie otrzymasz certyfikat, dostęp do godzinnego nagrania wraz z sesją pytań i odpowiedzi oraz workbook.

Szkolenie: Kary i nagrody – skuteczność systemów motywacyjnych

Podczas szkolenia dowiesz się, że chociaż kary i nagrody mogą przynieść szybkie rezultaty na krótką metę, to w dłuższej perspektywie mogą przynosić negatywne skutki.
Dowiesz się dlaczego kary i nagrody prowadzą do braku szacunku i motywacji u dzieci, jakie są alternatywne metody motywacji oraz jak budować zdrowe relacje oparte na zrozumieniu i szacunku. Zobaczysz  jak zachęcać dzieci do samodzielnego podejmowania odpowiedzialności oraz jak wspierać ich rozwój emocjonalny i społeczny.

W pakiecie otrzymasz certyfikat, dostęp do godzinnego nagrania wraz z sesją pytań i odpowiedzi oraz workbook.

Jakie korzyści z Pozytywnej Dyscypliny
zyskują:


Nauczyciele

Poznacie skuteczne techniki komunikacji i wychowania, co pozwala lepiej zrozumieć i wspierać swoich uczniów.

Szkolenie pozytywnej dyscypliny pomoże utrzymać pozytywne podejście do pracy i zachęca do ciągłego doskonalenia się.

Ucząc się pozytywnej dyscypliny można doświadczyć większej radości ze współpracy z uczniami i odnieść sukcesy w rozwoju ich umiejętności oraz postaw.

Zdobędziecie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w klasie, co przekłada się na lepszą atmosferę na lekcjach i efektywniejsze nauczanie.

Rodzice

Pomoże lepiej rozumieć i komunikować się z dziećmi, co przyczynia się do budowania silniejszych i bardziej pozytywnych relacji rodzinnych.

Pokazuje jak lepiej zrozumieć swoje reakcje i zachowania wychowawcze, co pozwala im skuteczniej i świadomie wychowywać dzieci.

Dzięki nauce strategii pozytywnej dyscypliny, rodzice mogą skuteczniej zarządzać trudnymi sytuacjami i unikać zbędnych konfliktów z dziećmi.

Uczy jak być autorytetem dla swoich dzieci poprzez promowanie pozytywnych wartości i wzorców zachowań, co ma pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.


Dzieci

Poprzez uczenie się szanowania innych i pracy w grupie dzieci rozwijają umiejętność empatii i współdziałania, co jest kluczowe w życiu społecznym.

Dzieci uczą się technik radzenia sobie ze stresem i frustracją, co pomaga im lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Regularne praktykowanie pozytywnej dyscypliny uczy dzieci samodzielnego kontrolowania swoich zachowań i emocji, co przekłada się na lepsze osiągi zarówno w szkole, jak i w życiu codziennym.

Pomaga dzieciom rozwinąć poczucie własnej wartości i pewność siebie, co przekłada się na lepsze relacje z rówieśnikami i lepsze osiągnięcia w szkole.

Dzięki szkoleniom z pozytywnej dyscypliny zyskujesz tak wiele wartościowych umiejętności i efektów:

  • Po pierwsze, odzyskasz komfort pracy, ponieważ nauczysz się skutecznych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w przedszkolu, szkole.
  • Poczujesz się także kompetentny, dzięki wiedzy którą zdobędziesz, a to  przełoży się na pewność siebie podczas codziennej pracy z dziećmi.
  • Dzięki zdobytym narzędziom i technikom, nie będziesz czuł się bezsilny nawet w najtrudniejszych momentach.
  • Będziesz potrafił skutecznie rozwiązywać konflikty i budować pozytywne relacje z uczniami.
  • Lepiej zrozumiesz zachowania i potrzeby przedszkolaków, co pozwoli Ci lepiej dostosować się do ich indywidualnych potrzeb.
  • Poprawisz także relacje z dziećmi, dzięki czemu współpraca będzie bardziej efektywna i harmonijna.
  •  Zdobędziesz nowe umiejętności, które będą potwierdzone certyfikatem udziału w szkoleniu.
  • Dzięki zdobytej wiedzy i zastosowaniu jej w praktyce osiągniesz realne korzyści dla siebie ale także twoich dzieci w grupie.

Nasze szkolenia to praktyczna wiedza dla:

Nauczycieli przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej oraz wspomagających, którzy czują, że nadszedł czas na wprowadzenie nowości w swoim warsztacie wychowawczo-pedagogicznym.

Opiekunów żłobkowych i dziecięcych, którzy potrzebują gotowych narzędzi wychowawczych do wprowadzenia od zaraz.

Rodziców oraz opiekunów, chcących nabyć nową wiedzę o innowacyjnej metodzie wychowawczej, która od ponad 40 lat zyskuje popularność i zwolennictwo specjalistów zajmujących się dziećmi

Wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi w przedszkolach, szkołach i placówkach dydaktyczno-wychowawczych, którzy chcą dowiedzieć się na temat różnic pomiędzy Pozytywnym podejściem a innymi metodami wychowawczymi.

Oraz wszystkich tych którzy chcą osiągnąć lepsze rezultaty w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Bogaty zestaw pomocy dydaktycznych

Szkolenia Pozytywnej Dyscypliny zawierają roczny dostęp do godzinnych szkoleń (można je odtworzyć na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu).

 Ale to nie wszystko!

Wraz ze szkoleniem  składamy bogaty zestaw pomocy dydaktycznych w formie Workbook,  które pomogą wprowadzić Ci nabytą wiedzę w praktyce Składają się z:
-notatek szkoleniowych
-ćwiczeń do wypełnienia we własnym zakresie
-rad, sugestii oraz pytań
 -miejsca na osobiste notatki (format .pdf w superwysokiej jakości, do samodzielnego wydruku) 

Szkolenia są certyfikowane

Po zakupieniu szkolenia dotyczącego świadomej, pozytywnej dyscypliny dla nauczycieli przedszkola – szkoły, automatycznie otrzymasz certyfikat, który poświadcza udział w tym szkoleniu. Warto zachować go w swojej dokumentacji, szczególnie, jeśli jesteś na etapie realizacji stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Kup MEGA pakiety Pozytywnej Dyscypliny

MEGA PAKIET Pozytywnej Dyscypliny
Pakiet 6 szkoleń

582zł

582 zł

Poprzednia najniższa cena: 582.00.

Mega pakiet składa się z:

6x Certyfikat z indywidualnie nadanym numerem (certyfikat w formacie .pdf w superwysokiej jakości, do samodzielnego wydruku)

Roczny dostępu do 6 szkoleń (można go odtworzyć na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu)
Szkolenia:
1) Emocje u dzieci, 
2) Przyczyny “niegrzecznych” zachowań u dzieci,
3) Kary i nagrody – skuteczność systemów motywacyjnych,
4) Jak wprowadzać Pozytywną Dyscyplinę w przedszkolu,
5) Złość pod kontrolą,
6) Jak być nauczycielem asertywnym i życzliwym jednocześnie?

6x Workbook- pomoże wprowadzić Ci nabytą wiedzę w praktyce (składa się z:
-notatek szkoleniowych
-ćwiczeń do wypełnienia we własnym zakresie
-rad, sugestii oraz pytań
-miejsca na osobiste notatki)     (format .pdf w superwysokiej jakości, do samodzielnego wydruku

BONUS:plakaty, notatka wizualna, instrukcja obsługi złości

BONUS: dodatkowe szkolenie: Jak zachęcać przedszkolaki do współpracy (dostęp do 1h nagranie szkolenia)

Platforma jest bardzo prosta w obsłudze i wspiera efektywną naukę

MINI PAKIET Pozytywnej Dyscypliny
Pakiet 3 szkoleń

291zł

291zł

Poprzednia najniższa cena: 291.00.

Pakiet zawiera:

3x Certyfikat z indywidualnie nadanym numerem (certyfikat w formacie .pdf w superwysokiej jakości, do samodzielnego wydruku)

Roczny dostępu do 3 szkoleń (można go odtworzyć na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu)
Szkolenia:

1) Emocje u dzieci,
2) Przyczyny “niegrzecznych” zachowań u dzieci
3) Kary i nagrody – skuteczność systemów motywacyjnych

3x Workbook- pomoże wprowadzić Ci nabytą wiedzę w praktyce (składa się z:
-notatek szkoleniowych
-ćwiczeń do wypełnienia we własnym zakresie
-rad, sugestii oraz pytań
-miejsca na osobiste notatki)     (format .pdf w superwysokiej jakości, do samodzielnego wydruku
       

Bonus plakat

Platforma jest bardzo prosta w obsłudze i wspiera efektywną naukę

Efektywna, pozytywna dyscyplina w przedszkolu przynosi wiele korzyści! Poprzez stosowanie odpowiednich technik i metod, możemy tworzyć bezpieczne i szanujące relacje z dziećmi, nawet gdy mierzymy się z trudnościami takimi jak agresja fizyczna, krzyki czy odmowa udziału w zajęciach.


Co uczestnicy mówią o naszych szkoleniach:

Brak dyscypliny dzieci może sprawić, że nawet najbardziej zaangażowany nauczyciel traci radość z pracy. Chciałyśmy dostarczyć Ci kompleksowe informacje, które naprawdę mogą pomóc. Są one praktyczne i można je zastosować od razu.

I co najważniejsze – mają skuteczność!

Autorki szkoleń

Daria Podgórska

Pedagog dziecięcy

Nazywam się Daria Podgórska. Jestem twórcą Alee Frajdy – Centrum Edukacji i Animacji, które wspiera nauczycieli, animatorów i opiekunów żłobkowych podczas kreatywnej pracy dziećmi. Stworzyłam przestrzeń, która łączy merytorykę, lekkość przekazu i dobre relacje z ważnymi dla mnie wartościami: harmonią, wiarą i pogodą ducha.

Przez ostatnie 8 lat przygotowałam niemal 2500 wydarzeń animacyjnych. Przeprowadziłam niezliczoną liczbę webinarów. W moich szkoleniach uczestniczyło już ponad 150 000 kreatywnych edukatorów  i rodziców. 

Z zawodu i zamiłowania jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej, oligofrenopedagogiem, logopedą i animatorem. Mam 15-letnie doświadczenie, którym dzielę się jako ekspert w telewizji śniadaniowej TVP, a także podczas występów w lokalnej telewizji oraz w audycjach radiowych. 

Co mnie wyróżnia? Bogatą, merytoryczną i praktyczną wiedzę serwuję w niezwykle profesjonalnej, lekkiej formie, z dbałością o detale i dobrą atmosferę w czasie nauki. Chcę ułatwić Ci codzienną pracę, pokazać, jak możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu, jednocześnie dając swoim podopiecznym jeszcze więcej wartości. Co z kolei przekłada się na Twoją wewnętrzną satysfakcję i lepsze samopoczucie. 

Moją misją jest dzielenie się pomysłowością, kreatywnością i przyjemnością, która może być efektem współpracy dzieci oraz dorosłych. Chcę, aby obie strony wyciągały ze wzajemnego kontaktu jak najwięcej korzyści na wielu płaszczyznach jednocześnie. Czy mi się to udaje? Przekonaj się poznaj ofertę szkoleń Alee Frajda

Olga Pośpiech

Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny

Nazywam się Olga PośpiechJestem certyfikowaną edukatorką Pozytywnej Dyscypliny. Wspieram rodziców, nauczycieli szkolnych i przedszkolnych w budowaniu udanych relacji z dziećmi, które opierają się na umiejętnej komunikacji, współpracy, poszanowaniu granic i empatii.

Wiedzę i doświadczenie zdobywałam, pełniąc funkcję dyrektorki Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie. W tej roli spełniałam się przez ponad 6 lat. Jestem Absolwentką rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli. Ukończyłam kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego. Jestem mamą dwóch chłopców w wieku wczesnoszkolnym. Na co dzień — od wielu lat praktykuję Pozytywną Dyscyplinę.

Dziś chętnie dzielę się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Prowadzę liczne szkolenia, webinary, ale też współpracuję z wieloma placówkami, instytucjami, czy grupami rodziców — także indywidualnie.

Moją misją jest poszukiwanie rozwiązań, które ułatwiają budowanie i wzmacnianie relacji w rodzinie, szkole i przedszkolu opartych na wzajemnym szacunku, miłości i wsparciu.

Gwarancja satysfakcji albo zwrot pieniędzy!

Jeżeli po 14 dniach od zakupu stwierdzisz, że to nie dla Ciebie, zwrócę Ci 100% ceny.

Szczegóły oferty sprawdź w regulaminie.

Najczęściej zadawane pytania

Certyfikat otrzymuje się w formacie pdf. w superwysokiej jakości, do samodzielnego wydruku.

Zakupione przed premierą szkolenia certyfikaty będą dostępne na Twoim koncie klienta tuż po webinarze oraz na Twoim mailu. Natomiast kupione w dniu bądź po premierze webinaru będą od razu na Twoim mailu jak i na koncie klienta po zalogowaniu.

Tak, oczywiście. Skontaktuj się z nami poprzez maila sklep@aleefrajda.pl i napisz te informacje:
1. Numer zamówienia
2. Dane do faktury

Oczywiście. Wystawiamy faktury na placówki z wyszczególnieniem nabywcy i odbiorcy. Jeśli potrzebujesz taką fakturę napisz e-mail na adres sklep@aleefrajda.pl podając dane do faktury czyli: Nabywcę, odbiorcę, nazwę szkolenia, ilość osób biorących udział w kursie. (Podana kwota to cena szkolenia dla jednej osoby, w przypadku większej ilości uczestników cenę należy pomnożyć razy ilość osób). Dodatkowo imię, nazwisko oraz adres e-mail uczestnika kursu + adres e-mail placówki gdzie mamy wysłać fakturę.

Certyfikat otrzymasz na e-mail po zakupie oraz po zalogowaniu na konto klienta. Szkolenia odbywają się online na zamkniętej platformie kursowej po zalogowaniu się na sklep AleeFrajda.pl

Tak, klient może w terminie do 14 dni od zakupu odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów do siedziby Firmy Sprzedawcy. Przedmiotem zwrotu jest jedynie produkt w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu.

Dostęp do szkoleń otrzymujesz aż na cały rok. Możesz odtwarzać go w dowolnym czasie, robić przerwy i wracać do kolejnych materiałów. 

Obejrzysz go tak, jak Ci wygodnie – zarówno z telefonu jak i urządzenia stacjonarnego.

Skorzystaj już teraz!

Koniec promocji

Dni
Godzin
Minut
Sekund

2024 Aleefrajda.pl | All rights reserved.

Shopping Cart