Kursy

Dla opiekunów dzieci kurs ten jest wprowadzeniem do tematu rozwoju dziecka. Daje on podstawy i wiedzę potrzebną do pracy z dziećmi w placówkach wczesnego dzieciństwa, w tym w przedszkolach, grupach zabawowych i programach pozaszkolnych.

Shopping Cart